Metodyka nauczania

Założeniem naszej szkoły jest aby nauka odbywała się metodą komunikacyjną ze szczególnym naciskiem na indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu oraz jego potrzeb. Jest to możliwe dzięki ograniczonej liczbie osób w grupie (maksymalnie 12 osób). Język polski praktycznie w ogóle nie jest używany w grupach powyżej poziomu początkującego. Tym sposobem, jedyną formą komunikowania się z wykładowcą i innymi uczestnikami kursu jest język obcy. Umożliwia to słuchaczom pokonanie barier językowych w krótkim czasie. Nasze kursy kładą nacisk na poprawne i naturalne posługiwanie się uczonym przez nas językiem obcym w sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Celem szkoły jest, aby osoby po ukończeniu kursu (włącznie z poziomami początkującymi) były przygotowane do wykorzystania języka obcego w autentycznych sytuacjach, czyli do samodzielnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym.

Nauczanie oparte jest na opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki. Przy użyciu programów nauczania lektorzy opracowują każdą lekcję tak, by obejmowała ona materiał uwzględniony w programie kursu oraz była dostosowana do danej grupy, z którą lektor współpracuje. Lekcje są ciekawe i skuteczne, składają się z konwersacji i dyskusji (gry i zabawy językowe), ćwiczeń z materiałami audio-wizualnymi (muzyka, fragmenty filmów), jak również zadań gramatycznych ustnych i pisemnych.