O szkole

Golden Gate jest prywatną niezależną szkołą języków obcych, w której realizowane są kursy zarówno w formie tradycyjnej jak i on-line. Szkoła założona została w 2005 roku i do chwili obecnej jest prowadzona przez dr inż. Nicolettę Baskiewicz. Organizowane są w niej kursy stacjonarne z języka angielskiego i niemieckiego dla różnych grup wiekowych ( w tym dla dzieci od 4 roku życia) na wszystkich poziomach zaawansowania, przybierają one postaci od tradycyjnych kursów semestralnych po specjalistyczne- organizowane na zlecenie firm i instytucji po Zajęcia stacjonarne odbywają się w Konopiskach, szkoła znajduje się w jej centralnym punkcie a w jej sąsiedztwie nie ma problemu z zaparkowaniem samochodu.

Marzec 2020 z jednej strony wywołał nowe potrzeby a z drugiej pokazał możliwości w zakresie nauki on-line. Niespodziewana sytuacja otworzyła i pokazała nam kierunki rozwoju , gdyż okazało się, że jesteśmy w stanie swe kursy prowadzić w oparciu o platformy służące nauce on-line.  Ta sytuacja zdeterminowała decyzję o stworzeniu w ramach firmy równoległej linii kursów w formie on-line, które pomogą na dotrzeć do osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych: mają problemy z poruszaniem,  często się przemieszczają czy mieszkają poza naszym regionem.