Kursy on-line

Zachęcamy do nauki na kursach on-line. Nauka przez Internet to najlepsza forma uczenia się dla osób, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne realizowane w naszej szkole. W ramach nauki angielskiego on-line prowadzimy kursy z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kursy przybierają formy kursów grupowych i indywidualnych. Istotną zaletą takich zajęć jest fakt, że mogą być one nagrywane, a później odtwarzane co pozwala skutecznie powtarzać materiał.

Kursy on-line pozwalają na :

  • udział w zajęciach z każdego miejsca na świecie
  • brak problemów z dojazdami oraz oszczędność czasu i pieniędzy związanego z przemieszczaniem
  • osiąganie szybkich efektów szczególnie w zakresie przełamania bariery mowy
  • możliwość odtworzenia zajęć w celu ich powtórzenia
angielski online

Kursy grupowe

Masz do wykorzystania 34 zajęcia po 90 minut, zajęcia odbywają się raz w tygodniu zawsze o tej samej porze i w ej samej maksymalnie 8 osobowej grupie.  Taka organizacja pozwala na osiąganie postępów w posługiwaniu się językiem obcym, rozszerzenie słownictwa oraz przełamanie bariery mowy.

cennik kursów online 2020

Kursy indywidualne

Masz do wykorzystania 34 zajęcia po 90 minut w czasie ustalonym przez ciebie i lektora. Cała uwaga skupiona jest na Tobie a program oraz tempo nauki dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

-=Cennik w trakcie opracowania=-