Kursy stacjonarne

Maluchy i dzieci

 • Rok szkolny trwa od września do czerwca i podzielony jest na dwa semestry.
 • Każdy rok nauki (dwa równe semestry) stanowi jeden poziom zaawansowania.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
 • Raz w tygodniu po 60 minut- czyli 34 razy 60 minut rocznie, to jest kurs standardowy dla dzieci (5 do 9 lat).
 • Dwa razy w tygodniu po 60 minut- czyli 68 razy po 60 minut rocznie, to jest kurs intensywny dla dzieci.

Przygotowujące do egzaminów

(egzamin ósmoklasisty i maturalny)

 • 8-miesięczne, trwające od września do maja, obejmujące 60 lub 120 godzin lekcyjnych.
 • Zajęcia odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Młodzież i dorośli

 • Rok szkolny trwa od września do czerwca i podzielony jest na dwa semestry.
 • Każdy rok nauki (dwa równe semestry) stanowi jeden poziom zaawansowania.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
 • Raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne- kurs standardowy (68 godzin rocznie).
 • Dwa razy w tygodniu 2 godziny lekcyjne- kurs intensywny (136 godzin rocznie), najczęściej są to: poniedziałki, środy i wtorki, czwartki.

Kursy certyfikatowe są kontynuacją kursów podstawowych. Przyczyniają się do dalszego pogłębiania wiedzy,jednocześnie przygotowując do egzaminów z certyfikatem Cambridge:

FCE– First Certificate in English

CAE– Certificate in Advanced English

CPE– Certificate in the Proficiency of English

Wakacyjne

Na okres wakacji proponujemy Państwu  INTENSYWNE KURSY DLA DOROSŁYCH  „TRZY po TRZY”. Program kursu został opracowany dla potrzeb osób chcących WYJECHAĆ ZA GRANICĘ W CELACH ZAROBKOWYCH.

 • Zajęcia odbywają się TRZY RAZY w tygodniu po trzy godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • Nacisk położony jest na MÓWIENIE I ROZUMIENIE ze słuchu.
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela polskiego i NATIVE SPEAKERA.
 • Grupa liczy maksymalnie 7 osób.
 • Opracowana forma zajęć pozwala najszybciej POKONAĆ „BARIERĘ MOWY”.

W ramach kursu przewidziano dwa czterotygodniowe cykle szkoleń:

Cykl pierwszy: lipiec

Cykl drugi: sierpień

Ilość zajęć tygodniowo: 3 x 3 godz.

Ilość godzin w semestrze: 9 godz. x 4 tyg. = 36 godz.

Cena kursu: 500 zł.