Informacje o właścicielu

Właściciel

Nicoletta Baskiewicz

Nazywam się Nicoletta Baskiewicz i jestem właścicielką Centrum Szkoleniowego GOLDEN GATE, które założyłam w 2005 roku. Szczycę się tym, że Centrum tworzą ludzie, którzy z jednej strony posiadają wysokie kompetencje zawodowe, mają otwarte serca i umysły a z drugiej strony praca jest dla nich pasją i spełnieniem.

Przed laty ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, później studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Zarządzanie rozwojem i konsulting. Następnie jeszcze przed trzydziestką obroniłam doktorat na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny), który został wyróżniony Nagrodą Rektora Akademii Ekonomicznej. W pracy doktorskiej podjęłam temat wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje w polskich przedsiębiorstwach. W chwili obecnej w pracy naukowej i w praktyce gospodarczej zajmuję się efektywnym zarządzaniem, zgodnym w swych założeniach z moją i japońską koncepcją zarzadzania.

Koordynowałam międzynarodowe projekty badawcze ukierunkowane na innowacje oraz wspieranie badań i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami polskimi i norweskimi, finansowane z norweskich funduszy i zrealizowane z norweskimi uczelniami.

Od lat jestem koordynatorem Polskich Ram Kwalifikacji na anglojęzycznym kierunku Wydziału Zrządzania Politechniki Częstochowskiej – Management, na co dzień prowadzę zajęcia dla zagranicznych studentów Wydziału Zarządzania.

Uwielbiam odkrywać nowe miejsca, nowe kultury a możliwe to jest przede wszystkim dzięki znajomości języków obcych, ponieważ umiejętność ta pozwala na kontakt z drugim człowiekiem, nawet jeśli nie mówi po polsku. I tym akcentem zachęcam do nauki języków obcych szczególnie w moim Centrum, gdyż jestem przekonana, że atmosfera tutaj jest zjawiskowa .

Nasi lektorzy

Nauczyciel

Sonia Ścigała

Nazywam się Sonia Ścigała i jestem nauczycielem języka angielskiego. Posiadam tytuł magistra filologii angielskiej. Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Język angielski oraz praca z ludźmi to moja pasja. Przekazywanie wiedzy dzieciom oraz osobom dorosłym sprawia mi ogromną przyjemność, a jeszcze większą – obserwacja postępów, które uczniowie czynią w nauce języka angielskiego.

Pracę w GOLDEN GATE rozpoczęłam w 2014 roku i od tego czasu nauczam wszystkie grupy wiekowe – od dzieci w wieku przedszkolnym, po osoby dorosłe. Wieloletnia już praca w GOLDEN GATE wzbogaciła mnie w cenne doświadczenia zawodowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.Dzięki naszej szkole poznałam bardzo wielu, wspaniałych ludzi, którzy wytrwale dążyli i wciąż dążą do poszerzania swej wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego.

Serdecznie zachęcam do nauki języka angielskiego w naszej szkole, gdyż podczas każdych zajęć staramy się tworzyć przyjemną atmosferę oraz dokładamy wszelkich starań, aby proces nauczania i przyswajania wiedzy przez uczniów był jak najbardziej optymalny i przynosił jak najlepsze rezultaty.

‘The limits of my language mean the limits of my world’ – Ludwig Wittgenstein

Nauczyciel

Aleksandra Huras

Nazywam się Aleksandra Huras. Jestem absolwentką Akademii Polonijnej w Częstochowie. Studia lingwistyki stosowanej pomogły mi uzyskać doskonałą znajomość języka angielskiego w wielu dziedzinach przekładu. Ukończyłam również dwuletnie studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, co uprawnia mnie do nauczania języka. Swoje zdolności pedagogiczne rozwinęłam podczas pracy z dziećmi w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy, podczas prowadzenia kursów językowych dla młodzieży i dorosłych w FWPIRO w Częstochowie oraz już ponad trzyletniej pracy w szkole językowej w Golden Gate w Konopiskach.

Nauczanie języka angielskiego jest moją pasją od wielu lat. Prowadzone przeze mnie zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych to doskonała okazja do zdobycia umiejętności i oswojenia się z językiem mówionym oraz odrobina rozrywki poprzez zabawy utrwalające słownictwo. Pomimo doświadczenia stale szukam nowych sposobów skutecznego przekazywania wiedzy ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby jak najskuteczniej ją przekazać i nauczać swobodnego wypowiadania się w języku obcym.

Nauczyciel

Aneta Flis-Wielgosz

Nazywam się Aneta Flis-Wielgosz i jestem nauczycielem języka niemieckiego. Ukończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie nauczania języka niemieckiego, posiadam także przygotowanie pedagogiczne.

Jestem nauczycielem z wieloletnią praktyką zawodową. Pracowałam w Prywatnej Lingwistycznej Szkole Podstawowej, w Prywatnym Liceum Lingwistycznym, w Prywatnym Gimnazjum Lingwistycznym, a także Gimnazjum nr 2 w Częstochowie.

Prowadziłam także kursy języka niemieckiego w Szkole Językowej „Empik” w Częstochowie. Od roku 2002 pracuję w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K.C. Norwida w Częstochowie.

Jestem dyplomowanym egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Jaworznie. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”. Systematycznie podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach kierowanych dla nauczycieli języków obcych. W liceum, w którym pracuję , jestem inicjatorką corocznych wyjazdów młodzieży do Wiednia. Współpracowałam z germanistami w mojej szkole w ramach realizacji projektu edukacyjnego kierowanego do niemieckich nauczycieli stażystów z Bambergu.

Praca z dziećmi i ż młodzieżą sprawia mi wielką radość i przyjemność, dlatego też poświęciłam jej dużo czasu.Przygotowuję młodzież i dzieci do konkursów językowych: „Deutschfreund”, „Sprachdoktor”, „Weltsprachen”, „Wir lernenIdiome”, a także do Olimpiady Języka Niemieckiego. Corocznie przygotowuję uczniów do matury z języka niemieckiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Wysokie lokaty i wyróżnienia moich wychowanków są dla mnie ogromną satysfakcją. W swej codziennej pracy staram się przekazywać nie tylko wiedzę, ale także rozbudzać w swoich uczniach ciekawość i zainteresowania dotyczące znajomości kultury i sposobu życia mieszkańców krajów niemieckojęzycznych. Uważam, że takie podejście do nauki języka obcego jest najlepszą mobilizacją dla uczniów. Zachęcam zawsze do nauki języka niemieckiego ponieważ uważam że dobra znajomość drugiego języka obcego jest swoistą „otwartą furtką do Europy”.

Cieszę się, że mogę pracować z dziećmi, prowadząc zajęcia z Szkole GoldenGate. Zajęcia te są dla mnie miłym wyzwaniem i mam wielką nadzieję , że rozbudzę w tych ambitnych dzieciakach pasję nauki języka niemieckiego, który przecież jest językiem tak bardzo popularnym i potrzebnym we współczesnym świecie.

Swoim uczniom dedykuję sentencję wielkiego mistrz słowa – J.W von Goethe „Wie viele Sprachen du sprichst sooft mal bist du Mensch.”

Nauczyciel

Angelika Knapik-Dróżdż

Nazywam się Angelika Knapik- Dróżdż. Jestem absolwentką studiów z terapii pedagogicznej i pedagogiki społecznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyłam również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych na kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, a także wczesne nauczanie języka obcego – język angielski.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam zaraz po studiach. Obecnie jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, nauczycielem terapeutą w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, a także od września 2018 roku dołączyłam do grona nauczycieli prowadzących kursy z języka angielskiego w szkole językowej „Golden Gate” w Konopiskach.

Kształcenie młodego pokolenia jest moją pasją, którą staram się systematycznie pogłębiać. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych jest kolejnym wyzwaniem w moim życiu zawodowym, którego postanowiłam się podjąć. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć szczególną uwagę staram się przykładać do zainteresowania moich podopiecznych językiem angielskim poprzez zabawę, urozmaicenia sposobów poznawania nowego języka oraz „zaszczepienia” w nich chęci do dalszej nauki.

Nauczyciel

Katarzyna Jakubowska

Jestem absolwentką Centrum Języków Europejskich- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam również studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

Zrozumiałam, że nauczanie będzie moją przyszłością, gdy na studiach wyższych poznałam swoich wykładowców. To oni zarazili mnie zamiłowaniem do języka angielskiego i indywidualnym podejściem do każdego ucznia. W trakcie pracy w różnych szkołach utwierdziłam się w tym przekonaniu. Na początku swojej drogi zawodowej zawsze trafiałam na wyjątkowych ludzi, których mogłam uczyć. Oni inspirowali mnie, a ja zawsze znajdowałam sposób, by inspirować ich.

Moje doświadczenie opiera się na pracy w szkołach językowych z uczniami w każdym wieku i reprezentujących różny poziom zaawansowania oraz na pracy tłumacza. Nie istnieje dwoje identycznych ludzi- tak samo jak nie ma dwóch takich samych lekcji. Każdego traktuję wyjątkowo, a lekcje dostosowuję do poziomu, wieku, charakteru i temperamentu ucznia.