Szkolenia dla firm (Baza Usług Rozwojowych)

Na początku lutego 2019 r. Centrum Szkoleniowe Golden Gate Baskiewicz uzyskało Znak Jakości The Global Language System Quality Alliance (TGLS Quality Alliance), który z jednej strony potwierdza wysoki poziom realizowanych usług szkoleniowych a z drugiej pozwala na oferowanie szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.

Posiadanie Znaku Jakości TGLS Quality Alliance umożliwia nam prowadzenie szkoleń dedykowanych konkretnym branżom i grupom klientów (szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców) oraz przekształcenie sposobów finansowania niniejszych szkoleń poprzez przejście od całkowitego finansowania przez przedsiębiorcę na współfinansowanie ich z środków Unii Europejskiej.

Proponowane szkolenia ukierunkowane są na podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku obcym, lepszym rozumieniem realizowanych zadań i obowiązków zawodowych oraz realizacji procedur w języku angielskim. Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętności pozwalających na porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych: zawodowych i prywatnych. Realizowane przez nas kursy kończą się wydaniem międzynarodowym Certyfikatem TGLS.

Dlaczego warto skorzystać z realizowanego przez nas projektu?

  • -posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć zakończonych sukcesem,
  • zapewniamy bezpłatne doradztwo każdemu zainteresowanemu udziałem w projekcie,
  • zapewniamy pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Zapraszamy Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ( MMŚP – przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty) do skorzystania z naszej ofety.