Oferta dla przedszkoli

  • Jesteśmy słowni, solidni i rzetelni.
  • Dbamy o swoich nauczycieli, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od jakości ich pracy oraz od ich nastawienia zależy sukces firmy, którym niewątpliwie jest szczęśliwe i zachęcone do nauki dziecko. Staramy się tworzyć w firmie atmosferęwzajemnej pomocy. Od lat pracujemy z tymi samymi osobami, zjawisko rotacji pracowników u nas jest znikome. Staramy się by pracę z poszczególnymi grupami kontynuowali co rok ci sami nauczyciele, co szczególnie ważne jest w przypadku pracy z dziećmi.
  • Prowadzimy wewnętrzne szkolenia oraz spotkania dyskusyjne mające na celu jak najlepsze dostosowanie metod pracy zmałymi dziećmi zarówno do samych uczestników kursu jak i opracowanego programu nauczania.
  • Nie boimy się spotkania z rodzicami, sami proponujemy zajęcia otwarte i lekcje pokazowe.
  • Wspieramy placówki z którymi pracujemy, gdyż wierzymy w zjawisko synergii, dla nas 2+2=5.
  • Zapewniamy kontakt z cudzoziemcami, dla których język angielski jest językiem ojczystym.
  • Mamy wizję i pomysł na siebie, stworzyliśmy całą strategię aktywizowania i wspierania przedszkolaków w zakresie nauki języka angielskiego. Opracowaliśmy plany konkursów językowych wewnątrz przedszkoli orazmiędzy przedszkolnych, które będziemy realizować.
  • Od lat współpracujemy z wieloma szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie opracowywania i przeprowadzania konkursów międzyszkolnych.
  • Jesteśmy kreatywnym zespołem, który nie boi się wyzwań.