Rabaty i gratisy

Uczestnicząc w zajęciach realizowanych przez naszą szkołę można skorzystać z szeregu rabatów cenowych:

  • W ramach każdej grupy szkoleniowej na podstawie przeprowadzonych testów na koniec kursu zostaje wyłoniona najlepsza osoba, która otrzymuje 50% rabat cenowy na kolejny rok nauki. Pozwala to na dodatkową motywację oraz stworzenie atmosfery pozytywnej rywalizacji między członkami grupy.
  • W przypadku, gdy kilka osób z najbliższej rodziny korzysta z naszych szkoleń przewidziano 10% rabat cenowy dla każdej osoby.
  • Dla osób, kontynuujących naukę w naszej szkole przewidziano 5% rabat cenowy.   

Ponadto, uczestnicy naszych kursów mogą korzystać z:

  • Bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorem, których zadaniem jest wyrównywanie na bieżąco braków oraz likwidacja nagromadzonych zaległości, o ile zaistnieje taka potrzeba. Praktyka wskazuje, że nieobecność na kilku zajęciach, często z przyczyn niezależnych od ucznia, może oznaczać przerwanie nauki- u nas wystarczy umówić się na konsultacje.
  • Wypożyczalni książek angielskojęzycznych. Jest to oferta skierowana do osób, które chcą pogłębiać znajomość języka nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach.