• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg
 • slider5.jpg

Na okres wakacji proponujemy Państwu  INTENSYWNE KURSY DLA DOROSŁYCH

Co to jest „TRZY po TRZY"?

 • Program kursu został opracowany dla potrzeb osób chcących WYJECHAĆ ZA GRANICĘ W CELACH ZAROBKOWYCH.
 • Zajęcia odbywają się TRZY RAZY w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • Nacisk położony jest na MÓWIENIE I ROZUMIENIE ze słuchu.
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela polskiego i NATIVE SPEAKERA.
 • Grupa liczy maksymalnie 7 osób.
 • Opracowana forma zajęć pozwala najszybciej POKONAĆ „BARIERĘ MOWY”.
 • Kursy wakacyjne prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania:
  • początkującym oraz średniozaawansowanym.

W ramach kursu przewidziano dwa czterotygodniowe cykle szkoleń:

Cykl pierwszy: lipiec

Cykl drugi: sierpień

Ilość zajęć tygodniowo: 3 x 3 godz.

Ilość godzin w semestrze: 9 godz. x 4 tyg. = 36 godz.

Cena kursu: 300 zł.