• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider5.jpg

dzieci angielski

  • Rok szkolny trwa od września do czerwca i podzielony jest na dwa semestry.
  • Każdy rok nauki (dwa równe semestry) stanowi jeden poziom zaawansowania.
  • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
  • Raz w tygodniu po 60 minut- czyli 34 razy 60 minut rocznie, to jest kurs standardowy dla dzieci (5 do 9 lat).
  • Dwa razy w tygodniu po 60 minut- czyli 68 razy po 60 minut rocznie, to jest kurs intensywny dla dzieci.