• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider5.jpg

Najistotniejszą a zarazem najtrudniejszą umiejętnością w sprawnym posługiwaniu się językiem obcym jest mówienie-rozmowa, w której mamy szansę wyrazić to, co myślimy i czujemy. Od tego jak przebiegnie rozmowa często zależy zdobycie pracy, utrzymanie znajomości czy po prostu normalne życie w środowisku obcojęzycznym. W trakcie rozmowy z reguły nie mamy czasu na przygotowywanie odpowiedzi, musimy na bieżąco rozumieć to, co do nas mówią i odpowiadać. Dlatego też w trakcie realizacji kursów największy nacisk kładziemy na konwersacje.

dlaczego my

Najważniejszym atrybutem Golden Gate jest fakt, iż część zajęć w szkole prowadzi native spiker. Native spiker to obcokrajowiec, który posiada niezbędne przygotowanie merytoryczno-pedagogiczne do nauki swego języka ojczystego. Dla przykładu Polak, który uczy polskiego poza granicami jest native speakerem języka polskiego. Nauka języka u native spikera niesie ze sobą same korzyści, jest niezwykle skuteczna i powszechnie ceniona. Od samego początku uczymy: poprawnej wymowy słów, poprawnego akcentowania oraz poprawnej artykulacji zwrotów. Do minimum ograniczamy na zajęciach komunikowanie się w języku polskim, na zajęciach mówimy, mówimy i mówimy w języku obcym. Warto tutaj zauważyć, że przy nativie łatwiej przełamać barierę mowy i wstyd związany z brakiem biegłości w posługiwaniu się językiem obcym.

Dodatkowym atrybutem naszej szkoły są spotkania z gośćmi z różnych stron świata, wówczas jedynym językiem pozwalającym na komunikację jest język angielski, najczęściej są to studenci Politechniki Częstochowskiej, którzy przyjeżdżają do Częstochowy na wymianę w ramach programu Erasmus.

Nasi uczniowie nie tylko zdają maturę z języka obcego, ale zdają ją z najwyższymi notami, jesteśmy dumni, że część z nich podjęła studia zagraniczne na kierunkach medycznych oraz informatycznych, a reszta świetnie daje sobie radę na studiach krajowych, bez obawy, że brak znajomości języka obcego będzie stanowił dla nich barierę w znalezieniu pracy po studiach.

Towarzyszymy i wspieramy naszych uczniów przygotowując ich, nawet po latach, do rozmów kwalifikacyjnych w międzynarodowych korporacjach. Nasi uczniowie zajmują wysokie stanowiska między innymi w takich firmach jak: Samsung, Motorola, TRW. W przedsiębiorstwach tych na stałe zagościliśmy realizując tam kursy zarówno indywidualne jak i grupowe. W swojej pracy często przygotowujemy i wspieramy naszych uczniów w trakcie rozmów telefonicznych czy coraz częstszych telekonferencji, kto oglądał nagrodzony Oskarem film „Zostać królem” może sobie wyobrazić jak to wygląda.

Wokół naszej szkoły tworzymy sieć wzajemnej pomocy łączymy przedsiębiorstwa np. z przedszkolami. Sukcesem zakończyło się przekazanie  przez TRW dziewięciu komputerów z monitorami oraz jednego laptopa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni gm. Konopiska oraz ośmiu komputerów z monitorami dla Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej.